Om Oss

Om Corponor og vår historie som bolig- og prosjektutvikler.

Corponor AS

Corponor ble etablert i 1994 og har vært en betydelig aktør i boligmarkedet i Bodø siden oppstarten. I dag fremstår Corponor som den største og mest profesjonelle boligbyggeren i Bodø.

Gjennom mange år og over 1000 boliger, har vi opparbeidet oss betydelig kompetanse på prosjektutvikling av bolig- og næringseiendommer.

Vi gjennomfører prosjektene fra A til Å, det vil si fra råtomt til ferdig innflyttingsklare boliger.

Av gjennomførte prosjekter kan det nevnes Bremnes Panorama, Bryggerikvartalet, Badeparken, Bodø Panorama og Bodøsjøen Park med til sammen over 1000 boliger. I tillegg har vi under planlegging og oppføring ca. 1000 nye boliger. Vi står også bak større næringsbygg som Bodø Storsenter på Stormyra med ca. 15.000 kvm og Central Atrium i Bodø sentrum, et innovativt kontorbygg på 8 etasjer og ca. 9000 kvm.

Utviklingsprosessen

 • Råtomt

  I første steg gjør vi analyser av tomteområdet, herunder lønnsomhetsberegninger, risikoanalyser og mulighetsstudier. Om analysene oppfyller kriteriene våre og man blir enig med tomteeier, skriver vi en avtale.

 • Utvikling

  På dette stadiet spisses prosjektet i forhold til potensiell utnyttelse og markedets etterspørsel. I reguleringsfasen har vi et nært samarbeid med lokale myndigheter og eksterne rådgivere for å sikre en hensiktsmessig regulering av tomten. Markedsføring og kartlegging av kundegrupper begynner allerede i utviklingsfasen.

 • Utførelse

  Corponor er et uavhengig selskap som benytter de beste innen design- og produksjons- og rådgivningskompetanse. Vi følger opp prosjektet og koordinerer og overvåker aktiviteter, tidsplaner og budsjetter. Vår eminente prosjektleder koordinerer og styrer kontakt mellom lokale myndigheter, entreprenør og kunder.

 • Nøkkelferdige Boliger

  Vi sørger for at overlevering skjer på en ryddig måte og finner løsninger på kjøperes eventuelle problemer. Her bygger vi også i stor grad på erfaring fra tidligere prosjekter.