Corponor

Samfunnsansvar

Bygg og anleggsbransjen står for omtrent 40% av karbondioksidutslippene i verden.

Bærekraft er viktig i eiendomsbransjen, og vi som utvikler tar grep for å redusere vår påvirkning på miljøet. Allerede i 2013 bygget vi et BREAM-sertifisert kontorbygg i Bodø sentrum. I 2023 realiserer vi Bodøs første grønne boligprosjekt kalt iParken.

Vi i Corponor jobber for å øke bevisstheten om bærekraft i samfunnet. Dette gjøres gjennom å tilby et godt produkt til den fremtidige beboere slik at de kan leve mer bærekraftig, for eksempel ved å sortere avfall, redusere strømforbruket og bruke alternative transportmidler. I tillegg legger vi til rette for bærekraftig transport, for eksempel ved å bygge sykkelstier og gangveier, eller tilby beboere tilgang til el-biler og el lastesykler i parkeringsanlegg.

Bærekraftsmål

Corponor har gjort mye for å prøve å oppnå FNs bærekraftsmål. Bærekraft og samfunnsansvar er viktige verdier for selskapet, og de har derfor satt seg mål om å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål er en felles global agenda for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle mennesker. Det er 17 mål som dekker ulike områder som helse, utdanning, energi, økonomisk vekst og miljøvern. Her har vi tatt ut noen som vi jobber med.

God helse og livskvalitet

Corponor har tatt dette målet på alvor ved å bygge boliger i høy kvalitet som legger til rette for en sunn og aktiv livsstil. Vi har blant annet bygget sykkelveier og gangstier rundt flere av prosjektene våre, og installert treningsapparater og lekeapparater i nærområdet. Dette bidrar til å skape et miljø som inspirerer til fysisk aktivitet og bedre helse.

Bærekraftige byer og samfunn

Corponor har tatt dette målet på alvor ved å bygge bærekraftige bygninger og infrastruktur. Vi har investert i teknologi og utstyr som bidrar til å redusere energiforbruket og avfallsmengden. I fremtiden planlegger vi også å bygge flere boliger som er tilpasset ulike grupper, som for eksempel eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Dette bidrar til å skape et inkluderende og bærekraftig samfunn.

Stoppe klimaendringene

Vi investerer i grønn teknologi og alternative energikilder. I prosjektet iParken har vi blant annet installert solcellepaneler. Dette bidrar til å redusere selskapets karbonavtrykk og bidrar til å redusere klimaendringene.

 

Samarbeid for å nå målene

Vi samarbeider med andre selskaper, organisasjoner og myndigheter for å oppnå FNs bærekraftsmål. Corponor er blant annet medlem i KRAFT – et senter for bærekraftig samfunnsutvikling i nord.
 
Vi er også opptatt av å bidra til et bærekraftig samfunn ved å samarbeide med våre leietakere og kunder om å finne miljøvennlige løsninger og tiltak. Vi tror på et samarbeid for å nå målet om en mer bærekraftig fremtid.

Vi vil fortsette å arbeide for å ta ansvar for miljøet, og skape en mer bærekraftig eiendomsbransje. Vi oppfordrer også andre i bransjen til å gjøre det samme og samarbeide for en grønnere fremtid.

Informasjonskapsler
og personvernvilkår

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å benytte denne nettsiden samtykker du i bruken av disse. Du kan lese mer detaljert om hvordan dine data blir behandlet via lenken under.