Mauds Hage

Mauds Hage er et nyskapende bolig- og næringsprosjekt som Corponor har initiert for å skape et levende og inkluderende sentrumsmiljø. Hovedfokus ligger på å tilby boliger tilpasset dagens og fremtidens behov, spesielt med tanke på en aldrende befolkning.

Prosjektdetaljer:

  • Beliggenhet: Dronningens gate 26-32, sentralt i byen.
  • Bygningsstruktur: Planen inkluderer et kombinasjonsbygg med forretningslokaler i de nedre etasjene og boliger i de øvre etasjene.
  • Antall boliger: Cirka 80 leiligheter, avhengig av konfigurasjon og størrelse.
  • Konsept: BoPluss-konseptet som tilbys vil inkludere moderne teknologi, fellesarealer og servicetilbud for å støtte beboernes livskvalitet.

BoPluss-konseptet inkluderer:

  • Tilgang til nødvendige tjenester og sosiale møteplasser.
  • Fellesarealer som omfatter uteområder, selskapslokaler, lounge, treningsrom og gjesterom.

Historisk Inspirasjon: Prosjektet er oppkalt etter dronning Maud, den første dronningen av det selvstendige kongeriket Norge, som besøkte Bodø i 1907. Navnet «Mauds Hage» har historisk betydning og reflekterer prosjektets forankring i lokalhistorien.

Realisering og Fremdrift:

  • Planinitiativet er nå innsendt som det første skrittet mot realisering av prosjektet.
  • Neste steg inkluderer regulering og godkjenning fra relevante myndigheter.
  • Prosjektet har fått positive tilbakemeldinger fra politikere, Husbanken, eldrerådet og kommunen, som er viktige samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere: Mauds Hage er et samarbeidsprosjekt mellom Corponor AS og Barlindhaug Eiendom AS, med mål om å bidra positivt til byens utvikling og beboernes trivsel.

Mauds Hage representerer en fremtidsrettet tilnærming til byutvikling, med fokus på bærekraftige boliger og et inkluderende lokalsamfunn.