Melding om vedtak – detaljregulering for Kvartal 10!

Bodø Bystyre har i møte den 16. juni 2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Kvartal 10.

Størstedelen av kvartalet eies av Storgata Utvikling AS – et utviklingsselskap som er eid av Corponor AS og Papirhandelen AS. Én av eiendommene (Gustav Moe-gården) eies av Advokatfirmaet Aga Eiendom AS.

Hovedtrekkene i planen:

  • All bebyggelse mot Storgata bevares.
  • To nye boligblokker bygges på en felles sokkel mot Sjøgata – med næring, parkering og boder.

Kan starte i 2023/2024

Ifølge prosjektleder Bernt Hargaut i Corponor vil de kunne begynne å rive i Sjøgata tidligst ved årsskiftet 2023/2024. Han regner med to til tre års byggetid.

I dag er det bare tre boliger i kvartalet – de er i Storgata 9/11. Til sammen kan det etableres 120 boliger i kvartal 10 i Storgata, hvis planen vedtas. Disse skal fordeles med 70 i to nye boligblokker og resten i de fire bygningene som skal beholdes i kvartalet. All den andre bebyggelsen foreslås revet. Til sammen er det seks bygninger innenfor planområdet. Sjøgata 18, 20 A og B foreslås sanert. Her holder blant andre Kry Frisør og klesbutikken Lulu til. Disse bygningene skal erstattes av to nye boligblokker. I tillegg til boligene, inneholder planen rundt 2600 kvadratmeter nye nærings- og kontorlokaler.

De gamle avishusene. Næringsetasjen mot Storgata skal tilbakeføres mot det opprinnelige uttrykket på fasaden. Foto: Illustrasjon: LPO Arkitekter

Boliger for unge

Kommunedirektøren mener at planen er godt gjennomarbeidet og viser utviklingspotensialet for området og hver enkelt eiendom. Planen legger til rette for mindre leiligheter. Dette er viktig for at flere skal kunne ha økonomi til å bo i sentrum av Bodø, og bidrar også til å skape større variasjon i alderssammensetningen, påpeker kommunedirektøren.

Det er lagt opp til at hovedvekten av leiligheter skal være på under 50 kvadratmeter. Og utbyggerne mener at området vil være spesielt attraktivt for yngre beboere.

Høyden på de nye blokkene blir 36 m o h. Foto: Illustrasjon: LPO Arkitekter

Uteområde mot Sjøgata

I planen ligger et felles grønt «lokk» – over en høy etasje mot Sjøgata. Det skal være åpent mot Sjøgata, det skal ikke asfalteres, men ha et jordsmonn som gjør det mulig med trær av en viss størrelse, ifølge utbyggerne.

Det blir parkering i første etasje mot Sjøgata.

Vernet

Utbyggerne la fram det første forslaget for kvartalet i 2018. Kommunen var ikke fornøyd med høyden og utnyttelsen. Siden har det vært mange møter og nye forslag. Nå er planene slik at kommunedirektøren anbefaler bystyret å gi sin tilslutning.

Tre av de fire bygningene som skal beholdes i kvartalet, omfattes av vernebestemmelser, men det åpnes blant annet for takvinduer enkelte steder og for nye innganger i første etasje. Lærmo-hjørnet rives ikke, selv om bygningen ikke er verneverdig.

Balkonger og gate

Alle leilighetene i nybyggene skal ha balkonger, heter det i planen. I de gamle er det ikke planlagt privat uteoppholdsareal ettersom de er omfattet av fasevern. I stedet skal krav til uteareal oppfylles ved fellesareal og ved at utbyggerne bidrar til å i opparbeide Storgata. Både i Storgata og på Bankplassen skal det legges til rette for lek og opphold.

Det er krav om at dagens baldakiner ved Storgata 11 skal rives til fordel for nye. Felles utforming vil bidra til at de historiske byggene vil framstå på en bedre måte, står det i planen.

Planen bryter med rammene i områdereguleringen ved å ikke trappe seg ned mot Sjøgata., men den holder seg innenfor den gjennomsnittlige gesimshøyden mot Sjøgata ettersom den foreslår to frittliggende boligblokker som gir mer lys, luft og variasjon enn andre vurderte alternativ, ifølge kommunedirektøren.

Blokkene skal ha lik utforming, de får en høyde på 36 m. o. h. og er på åtte til ni etasjer. Til sammenligning når Quality Hotel Ramsalt på andre siden av gate 52 m. o. h.

Informasjonskapsler
og personvernvilkår

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å benytte denne nettsiden samtykker du i bruken av disse. Du kan lese mer detaljert om hvordan dine data blir behandlet via lenken under.