Nå lanserer vi et unikt prosjekt i Bodøsjøen

Nytt planinitiativ er sendt inn

Corponor kjøpte tomta fra kommunen i 2020, og gjennom en ny regulering ønsker vi å legge til rette for opp mot 300 boliger.

Prosjektet legges frem etter en arkitektkonkurranse som ble gjennomført i vår/sommer 2023, forteller prosjektsjef Bernt Charles Hargaut i Corponor:

– I konkurransen har vi utfordret deltagerne til å hente inspirasjon fra visjonene til ny bydel på «Hernes», og vi er svært fornøyde med vinnerutkastet og mulighetsstudien fra LPO som nå ligger til grunn for vårt planinitiativ.

Prosjektet har fått navnet Bodin Park, og kan sies å være unikt for Bodø, da skissene skiller seg kraftig fra det meste av arkitektur i byen.

300 boliger

På tomta legges det opp til samlet utnyttelse på ca. 28.000 kvadratmeter, fordelt på 300 boenheter. Det planlegges mellom 160 og 200 enheter i blokk, 50 til 70 i rekkehus/«townhus» og 50-80 boliger i terasseblokk/lamell. I tillegg vil de legge til rette for dagligvarehandel.

Området er delt inn i tre byggefelt – A, B og C, med ulike typer bebyggelser. Disse blir adskilt fra hverandre med større grøntområder.

Mye grøntområder

Grøntområdene mellom feltene vil fungere som lekeplasser for boligstrøket, og som møteplass. Vi ønsker å tilpasse området til eldre og barn og unge. I hvert felt planlegger vi felles tun og gårdsrom.

Områdene vil fungere som lokale møteplasser, og rettes i hovedsak mot barn i alder 0-5 år og voksne med innhold som lekeplasser, grillplasser, hageanlegg med mere.

I forslaget til ny regulering, vil det bli mer grøntareal enn det er lagt opp til i dagens regulering – fra 9,9 mål, til 12,6 mål grøntareal.

Et av de store grepene som frigjør mer plass til grøntareal og bebyggelse, er å halvere kjøresløyfen gjennom området.

Omfattende prosess

Vi ser frem til en konstruktiv planprosess med Bodø Kommune, og ønsker å fremlegge til offentlig høring en grundig og gjennomarbeidet detaljregulering, med bærekraftige løsninger og fremtidsrettete bomiljø til neste sommer.

Informasjonskapsler
og personvernvilkår

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å benytte denne nettsiden samtykker du i bruken av disse. Du kan lese mer detaljert om hvordan dine data blir behandlet via lenken under.